Privacy statement

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht. Vioprint verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker beschikt over het wettelijk recht op inzage en op eventuele correcties van de persoonsgegevens.